Przejdź do treści
Strona główna » Blog » Od wstępnego szkicu do kompleksowej wizualizacji: jak tworzymy nasze projekty automatyki przemysłowej

Od wstępnego szkicu do kompleksowej wizualizacji: jak tworzymy nasze projekty automatyki przemysłowej

  Zrealizowanie projektu automatyki przemysłowej wymaga nie tylko czasu, ale również odpowiedniego planowania i podejścia. Jak robimy to w Smart For Industry? W niniejszym artykule pokazujemy krok po kroku proces realizacji kompleksowej wizualizacji.

  Badanie potrzeb i dobór narzędzi

  Automatyka przemysłowa powinna być dopasowana do potrzeb danego przedsiębiorstwa oraz specyfiki wykorzystywanej technologii. W związku z tym niezależnie od tego, czy firma zamawia system zarządzania budynkiem BMS, czy celem jest programowanie sterowników przemysłowych pierwszym etapem realizacji projektu jest badanie potrzeb. Ich prawidłowa identyfikacja pozwala dobrać odpowiednie narzędzia i techniki, a istotą jest w tym przypadku pełna personalizacja. Istotne w tym przypadku jest to, że w Smart For Industry wykorzystujemy jedynie najnowsze i najlepsze technologie, co przekłada się jakość, żywotność oraz funkcjonalność, którą posiadają dostarczane przez nas elementy automatyki przemysłowej. Przykładem może być stworzony przez nas program do kierowania procesem kompostowania. Equipo, jest ceniony za nowoczesność, funkcjonalność oraz łatwość obsługi.

  Wycena realizacji projektu

  Kolejnym etapem realizacji projektu jest jego wycena, która odbywa się zgodnie ze stworzoną wcześniej specyfikacją projektową. Opisuje ona dokładnie wszystkie elementy danej inwestycji, czyli np. zarządzanie budynkiem, czy programowanie sterownikiem, a klient dzięki otrzymaniu szczegółowego kosztorysu ma świadomość tego za co płaci. Jest to istotne z punktu widzenia uczciwości współpracy, na której powinno zależeć obu stronom.

  Szkic wizualizacji

  W trzecim etapie realizacji projektu klient otrzymuje szkic wizualizacji, który przedstawia to, w jaki sposób będzie działała opracowana na jego potrzeby automatyka przemysłowa. Przygotowywany jest on zgodnie ze schematem technologicznym procesu, który należy zwizualizować. Jest to kluczowy etap realizacji całej inwestycji, ponieważ właśnie w tym momencie klient może nie tylko zapoznać się ze sposobem działania systemu, ale ma również możliwość zgłoszenia różnego rodzaju uwag i spostrzeżeń. Może również zadawać pytania, przeprowadzenie konsultacji ma na celu rozwianie wszelkich wątpliwości oraz wprowadzenie niezbędnych modyfikacji. To właśnie one spowodują, że wzrośnie wydajność automatyki przemysłowej, a cały system będzie funkcjonował zgodnie z oczekiwaniami klienta.

  Przygotowanie docelowej wizualizacji

  Zakończenie etapu konsultacji mających miejsce po dostarczeniu klientowi szkicu wizualizacji pozwala przygotować jej docelową wersję. Obejmuje ona między innymi: schematy technologiczne, sterowanie, nastawy, wykresy, trendy, raporty i alarmy. Na tym etapie klient otrzymuje gotowy system, który jest wdrażany w jego firmie. Ważnym aspektem jest w tym przypadku także zaprezentowanie pełni możliwości dostarczonej technologii oraz przeprowadzenie szkoleń z jej użytkowania.

  Serwis i nadzór

  Ostatnim etapem realizacji projektu jest nadzór nad stworzonym systemem oraz jego serwis. W Smart For Industry otaczamy naszych klientów długofalową opieką, ponieważ rozumiemy, że w trakcie działania systemu pojawić może się konieczność przeprowadzenia niewielkich regulacji, czy usunięcia ewentualnych usterek. Drobne prace serwisowe staramy się przeprowadzać zdalnie, co jest wygodne nie tylko dla nas, ale również dla klienta. Nie unikamy również rozwiązywania poważniejszych problemów, które wymagają fizycznej obecności w zakładzie klienta. Nie zdarzają się one jednak zbyt często, a w celu zminimalizowania ryzyka ich wystąpienia oferujemy również usługę nadzoru nad systemem wizualizacji. Nawet najlepiej zaprojektowana i zaimplementowana automatyka przemysłowa wymaga bowiem systematycznej kontroli, co umożliwia jej nieustanną optymalizację.

  Mając świadomość tego, jak w praktyce wygląda proces tworzenia projektów automatyki przemysłowej zachęcamy Cię do obycia niezobowiązującej konsultacji ze specjalistami Smart For Industry. Udzielimy odpowiedzi na wszystkie nurtujące Ci pytania, a jeśli się zdecydujesz to zautomatyzujemy Twoją technologię.

  Jak przebiega wycena projektu automatyki przemysłowej i dlaczego jest to istotne dla klienta?

  Kolejnym etapem jest wycena projektu zgodnie ze wcześniej stworzoną specyfikacją projektową, opisującą wszystkie elementy inwestycji. Dzięki szczegółowemu kosztorysowi klient ma pełną świadomość, za co płaci. To kluczowe z punktu widzenia uczciwości współpracy, umożliwiając transparentne relacje między stronami.

  Jakie są kluczowe kroki w pierwszym etapie realizacji projektu automatyki przemysłowej?

  Pierwszym krokiem jest przeprowadzenie badania potrzeb, które pozwala dokładnie zidentyfikować wymagania danego przedsiębiorstwa. To umożliwia dobór odpowiednich narzędzi i technik, zapewniając pełną personalizację rozwiązania. W Smart For Industry priorytetowo wykorzystujemy najnowsze technologie, co gwarantuje wysoką jakość, żywotność i funkcjonalność naszych rozwiązań.

  Jaki jest cel etapu szkicu wizualizacji w procesie tworzenia projektów automatyki przemysłowej?

  Szkic wizualizacji jest trzecim etapem realizacji projektu, gdzie klient otrzymuje przedstawienie funkcji opracowanej dla niego automatyki przemysłowej. To kluczowy moment, umożliwiający klientowi zapoznanie się z działaniem systemu, zgłaszanie uwag oraz zadawanie pytań. Konsultacje w tym etapie mają na celu rozwianie wątpliwości i wprowadzenie ewentualnych modyfikacji, zapewniając optymalną wydajność automatyki przemysłowej.